Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning

Klimatanpassning och riskreducering

Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling

Konsumenten som miljöaktör I

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i risk- och miljöstudier

Metod och teori i riskhantering

Miljö, risk och hållbar utveckling

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljökonsekvensbeskrivning: fortsättningskurs