Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledning som yrke

Perspektiv på projektledningsmetodik

Perspektiv på projektledningsmetodik