Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Karaktärisering av material

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Tillverkningsteknik, Maskinteknik

Ytteknik och tribologi