Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap D med uppsats

Arbetsvetenskap i praktiken

Arbetsvetenskap personalinriktning

Arbetsvetenskap, uppsats

Arbetsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsvetenskaplig introduktion

Att arbeta i projekt och nätverk

Det goda arbetet

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Grundläggande organisationsteori

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Människan i arbete och arbetets former

Operativt personalarbete

Operativt personalarbete

Organisation i ett nationellt och internationellt perspektiv

Organisationsmodellers tillämpning och hållbarhet

Passion och exploatering. Arbete i världen och skönlitteraturen

Trender och spridning av organisationsmodeller