Kontakta samverkanskoordinator

Universitetets samverkanskoordinatorer möjliggör möten mellan arbetslivet och studenter. Vi vill korta ned tiden mellan studier och arbetsliv – alla vinner på arbetskraft med rätt kompetens.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss och studenter, finns det en rad former för det – till exempel praktik, examensarbete, mentorskap eller arbetsmarknadsdagar. Kontakta oss så berättar vi mer! Du kan också mejla oss på: samverkan@kau.se.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Caroline Adolfsson Åhs, samverkanskoordinator
054-700 20 80
caroline.ahs@kau.se

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Carina Bäccman, samverkanskoordinator
054-700 12 72
070-201 05 98
carina.baccman@kau.se

Utveckling

Elisabeth Berg, samverkanskoordinator
054-700 22 24
elisabeth.berg@kau.se

Alumn, Uppdragsbörsen/Mentorbanken

Ximena Deramond, samverkanskoordinator
054-700 16 66
070-814 99 71
ximena.deramond@kau.se

Hotspot

Cindy Bråtenfeldt, projektledare 
054-700 26 20
073-089 64 32
cindy.bratenfeldt@kau.se

Enhetschef

Håkan Spjuth, enhetschef
054-700 10 40
070-683 10 40
hakan.spjuth@kau.se