BLI MENTOR TILL EN STUDENT

Personer som når stor framgång inom sitt område har ofta en mentor i någon form att tacka för en del av sin framgång. Någon som inte bara handlett och uppmuntrat ens tekniska kompetens utan hela ens personlighet. Du kan också bli mentor till en student.

Mentorskap är en relation för utveckling och lärande. Ett verktyg för att stimulera till yrkesmässig och personlig utveckling. När vi talar om mentorskap menar vi två personer – en mentor och en adept – som träffas för att utvecklas gemensamt. Genom mentorskapet får adepten stöd, bollplank och vägledning av mentorn.

Relationen mellan en mentor och adept har målsättningen att ge ett ömsesidigt utbyte. Som mentor stödjer du den mindre erfarna adeptens personliga utveckling. Du är ett bollplank som hjälper adepten att hitta svar på frågor och funderingar. Det kan handla om den professionella utvecklingen men även funderingar som leder fram till att adepten kan göra väl underbyggda val.

Du delar också med dig av dina egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser. I ett bra mentorskap finns två engagerade personer som har en konfidentiell och öppen relation.

VAD BETYDER DET ATT VARA MENTOR?

Att vara mentor innebär att du:

  • har ett hedersuppdrag
  • delger dina kloka erfarenheter, både framgångar och motgångar
  • lyssnar och ställer de kloka frågorna
  • är beredd att lära dig något nytt om dig själv och andra
  • investerar tid och energi i din adept
  • är en god ambassadör för din organisation


Målsättningen med en mentorrelation är att stödja den mindre erfarna adepten i dennes utveckling som person. Mentorn stödjer sin adept i att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare i karriärutvecklingen och livet. En mentor delar också med sig av sina egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser. I ett bra mentorskap finns en konfidentiell och öppen relation med två engagerade personer.

MENTORBANKEN

Mentorbanken är en sida där du kan registrera dig som mentor, och där studenter sedan kan söka efter en mentor med passande profil. Där kan du läsa mer om vad mentorskap innebär och hur du går tillväga för att anmäla dig.

Marion Mazabrard