Flyktingfrågan

Flyktingströmmen i Europa och Sverige är den största sen andra världskriget. Många organisationer och myndigheter har ställt sig frågan hur man kan bidra och hjälpa till samt ta till vara den kompetens och potential som nyanlända människor har. Karlstads universitet arbetar aktivt med olika åtgärder för att stötta personer på flykt och välkomna dem hit.

Med fokus på utbildning och uppdragsutbildning och också som arbetsgivare kan universitetet vara en viktig resurs. Det kan också handla om insamlingar av förnödenheter med mera från universitetets sida eller på initiativ av anställda och studenter.

Universitetet kommer kontinuerligt att berätta om de aktiviteter som görs i den här frågan. Se mer information under rubriken Aktiviteter.

Vad kan vi göra?

"Fler flyktingar än någonsin kommer till Sverige i dessa dagar. Det ställer oss inför nya förutsättningar. Vi måste fråga oss; vad kan vi göra? Det är jag övertygad om att ni alla gör, som medmänniskor. Men vi behöver också fundera över vår roll som universitet i den här situationen. Kan vi göra insatser på kort sikt? På den här sidan samlar vi information om vad Karlstads universitet som myndighet gör i den pågående situationen."

Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

Bli volontärlärare!

Du kan nu bli volontärlärare i svenska språket för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Som volontär får du ingen lön, men ABF kommer att förse dig med studiematerialet du behöver, och om du behöver förflytta dig, utgår reseersättning. Mer information kan du se i filmen nedan.

Om du är intresserad av att jobba som volontärlärare, kontakta oss per mejl. Du hittar adressen i högerspalten.

Solen går ned över universitetet