Utveckla barn- och elevhälsoarbetet som allas ansvar, 7.5 hp