Att organisera för komvux som särskild utbildning - en del av komvux