Vad innebär det här för mig som lokal lärarutbildare (LLU) på en övningsskola?