Presentation och invigning av Akademisk Folktandvårdsklinik, AFK och tandhygienistprogrammet