Konferens om undervisning och examination 26 september 2019