Konferens om undervisning och examination 27 september 2018