Konferens om undervisning och examination 28 september 2017