Kultur- och demokratiminister besöker universitetet