Svante Silvén, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper