Lise Iversen Kulbrandstad, hedersdoktor vid lärarutbildningen