Nyhetsarkiv för "Student"

2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-22
Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, igår och beslutet är en glädjande läsning för universitetet. UKÄ granskar ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige mellan 2017 och 2022. Psykologi är ett av de ämnen som nu har granskats och där tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten ifrågasätts på två utbildningar.
2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-12
Forskare från Karlstads universitet har under åren 2012-2016 arbetat med projektet "Målarmusslans återkomst" och i och med det bidragit till att ha förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i tolv sydsvenska vattendrag och i Östersjön på sikt – till nytta för den biologiska mångfalden och oss människor. Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för naturvårdsprojektet "Målarmusslans återkomst".
2018-03-09
Mattias Eriksson valde att läsa sin fria termin vid Wilfrid Laurier university i Kanada. Det blev en rolig och mycket lärorik upplevelse, där han dessutom fick chansen att uppfylla en dröm. - Jag kände att jag ville komma iväg och se mig omkring i världen när jag hade chansen.
2018-03-09
CPS utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv.
2018-03-06
Nu är det utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap som kvalitetsgranskas inom samarbetet Treklövern, där Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet ingår. I mitten av maj är det dags för platsbesök och bedömargruppens rapport väntas i september. I februari hade bedömargruppen för klustret med journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap uppstartsträff tillsammans med utbildningsansvariga för berörda utbildningar inom ämnena.
2018-03-02

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2018-03-02
Den 7–8 mars är det dags för de årligen återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2 500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna - som pågår mellan klockan 08.30-14.00 den 7 och 8 mars - erbjuds de cirka 2 500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, seminariepass, samt en mindre utbildningsmässa.
2018-02-28

Studentiaden närmar sig

Nyheter » 2018-02-28
Boka in Kristi himmelfärdshelgen – då är det dags för studentidrottsfest i Karlstad. - Det blir folkfest i tre dagar, säger Erik Myr, projektledare för Studientiaden. Studientiaden är Sveriges största studentidrottsevenemang som arrangeras på olika platser i Sverige varje år – och 2018 har turen kommit till Karlstad och Karlstads universitet.
2018-02-27
Aktiviteter som tv-tittande, bilåkande eller skrivbordsjobb är mycket vanliga i det moderna samhället. Studier visar att vuxna är stillasittande i snitt sju - åtta timmar per dag vilket kan vara en riskfaktor för ett flertal sjukdomar och en förtidig död. Allt mer forskning visar hur risken för olika folksjukdomar ökar med minskad fysisk aktivitet. Det nya i forskningen är att kunskapen växer kring vikten att bryta stillasittande i det vardagliga livet.
2018-02-26
Traineeprogrammet Higher ambition sammanför 18 studenter med 13 värmländska företag. Målet är att få ännu fler studenter att stanna kvar i länet efter examen och satsa på att utveckla och leda värmländska företag. Elin Johansson är en av 18 studenter som har valt att söka sig till det nya traineeprogrammet, som hade officiell start den 19 februari. Elin läser sin sista termin i informatik, men har redan börjat sin traineeperiod hos Löfbergs.
2018-02-19
Det är högskoleexamen-, kandidat-, magister- och masternivå, yrkesexamen (civilekonom) inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik som nu ska utvärderas i samarbete med Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Nu är läsningen av examensarbeten och arbetet med självvärderingar igång. I maj är det dags för platsbesök. Arbetet startade med upptaktsmöte i början av februari då bedömargruppen och ansvariga från de utvärderade utbildningarna träffades.
2018-02-12
Den 7 februari startade det nya Mentorsprogrammet vid Karlstads universitet med 22 förväntansfulla mentor- och adeptpar. De träffades för ett första gemensamt informationsmöte och för att planera för ett års lång relation - som förhoppningsvis leder till mycket kunskapsutbyte och nyttiga erfarenheter. Att delta i mentorprogrammet är ett sätt för en student att få en direkt koppling mellan sina studier och karriärval.
2018-02-12
När Svensk Friidrotts Prestationscentrum Hopp öppnade sin verksamhet under en ceremoni i fredags, var Christian Augustsson, föreståndare för Elitidrottsuniversitetet, på plats. Svensk friidrott har sedan tidigare tre prestationscentrum: kast i Växjö, sprint/häck i Falun samt medel- och långdistans i Göteborg.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"