Nyhetsarkiv för "Student"

2000-09-29
En ny utgåva av Nordisk universitetshandbok har utkommit. Handboken beskriver universitetssystemen i Danmark med Färöarna och Grönland, Finland, Island, Norge och Sverige med tyngdpunkten på universitetens och högskolornas organisation, budgetsystem, tjänster och studieordningar.
2000-09-28
En ny termin innebär gott om nya förvirrade ansikten i universitetskorridorerna. Aktuelltsidan har mött två av de nybakade ettorna och de är bägge mycket nöjda med det mottagande de fått av universitetet och av sina föreningar. Daniel Karlsson är 22 år och har i höst börjat studera på Karlstads universitet för andra gången. För två år sedan började han på elektroingenjörsprogrammet, men hoppade av och gick en bartenderutbildning i hemstaden Göteborg.
2000-09-27
Vad innebär den nya tjänsteekonomin för serviceföretag? Hur kan företag arbeta innovativt med utveckling av sina tjänster?
2000-09-25

Studenter testar pappersbroar

Nyheter » 2000-09-25
Ingenjörsstudenterna har i höst en ny uppgift i sin introduktionskurs. De bygger broar i papper och testar deras hållbarhet genom att lägga på vikter tills de brister. Det är i grundkursen ingenjörens verktyg som denna uppgift ingår.
2000-09-25
Knappt tre och en halv timme tog det för Karlstads studentkårs fullmäktige att avverka höstens första möte. Snabbt jobbat av en församling som blivit känd för nattmanglingar. Bland annat fylldes tre vakanta platser i styrelsen, varav en strax blev vakant igen... 29 studenter fanns på plats på mötet den 11 september. De diskuterade exempelvis kårens verksamhetsplan, som fastslogs utan större förändringar.
2000-09-22

En dag med gratis buss

Nyheter » 2000-09-22
Fredag 22 september var Karlstad en av 734 europeiska städer som arrangerar en internationell miljödag. Från kl 7 till 18 är Karlstad centrum avstängt för biltrafik, bussarna går gratis och flera arrangemang äger rum i centrum. Bland annat kan man idag och i helgen se Tom Tits experiment på Universitetsforum. Mer information.
2000-09-21
Östros borde ha slagits mer för sitt område. Så kommenterar rektor Christina Ullenius den budgetproposition som regeringen la i onsdags. Studentkårens ordförande Margå Pettersson delar hennes oro för att kvaliteten på våra utbildningar kan hotas. Grundutbildningen vid Karlstads universitet får 19 nya miljoner för 2001. Takbeloppet kommer att öka från 314 miljoner år 2000 till 378 miljoner 2003.
2000-09-21
Redan i våras beslutade riksdagen om ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering. Denna preciseras nu ytterligare av regeringen i forskningspropositionen. Det visar sig t ex att stora delar av de statliga forskningsmedlen kommer att fördelas av Vetenskapsrådet. Rådet får (utöver de 1,8 miljarder som följer av omorganisationen av de gamla forskningsråden) anslagen höjda med 478 miljoner kronor under perioden 2001-2003.
2000-09-21
Rektor Christina Ullenius är glad över att regeringen vill fortsätta satsa på forskning och forskarutbildning. Men att prislappen per student ligger fast ser hon som djupt bekymmersamt. Här ger Christina Ullenius sin syn på propositionerna. Forskningspolitiska propositionen och budgetpropositionen har nu presenterats och vi får besked i ett antal frågor som är viktiga för vår framtid och det arbete vi vill bedriva.
2000-09-21

54:an går till Campus Futurum

Nyheter » 2000-09-21
I måndags gick busstrafiken i Karlstad över till höstens tidtabell. 54:an fortsätter med något ökad trafik och dessutom en förlängd tur. Direktbussen går nu ända upp till Campus Futurum. – Vi har försökt att få en bussgata upp till Campus Futurum, berättar Lars-Åke Edesgård på Kollektivtrafikkontoret, så att exempelvis buss 14 skulle kunna köra dit, men det verkar inte bli någon sådan.
2000-09-20

Nu har budgetpropositionen kommit

Nyheter » 2000-09-20
Nu har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2001. För Karlstads del blir det en viss ekonomisk förstärkning av forskning och forskarutbildning och vi får för första gången examinationsmål för forskarutbildningen.
2000-09-19
Akademisk högtid var det även på lördagen. Då stod studenter från grundutbildningen i centrum för uppmärksamheten. Ett 70-tal högskoleingenjörer och nära 30 magistrar hade samlats på Carlstad Conference Center för att motta diplom. Vänersalen var betydligt mer välbesökt än dagen innan, av släkt och vänner i alla åldrar.
2000-09-19
Anita Jonsson, 25 år, från Karlstads universitet är vald till ny ledamot i Rådet för högskoleutbildning vid Högskoleverket. Hon kommer att sitta i rådet under tre år. Rådet för högskoleutbildning består av sex akademiska lärare och tre studenter varav Anita nu blir en.
2000-09-18
Karlstads universitets första Akademiska högtid med doktorspromovering har nu gått av stapeln. Med både gamla ritualer och nya, egna inslag installerade rektor Christina Ullenius professorer och dekanus Sune Berger promoverade hedersdoktorer och doktorer. Dessutom utdelades de första två medaljerna för Karlstads universitets vänner. Med goda inslag av värmländsk kultur fick de ca 400 i publiken ta del av den akademiska, medeltida traditionen på CCC i fredags.
2000-09-18

Första medaljörerna utsedda

Nyheter » 2000-09-18
Nu har de två första mottagarna av medaljen till Karlstads universitets vänner utsetts. Medaljerna tilldelas f d skoldirektör Carl-Erik Carldén samt postumt tidningsmannen Gustaf Ander. Medaljerna offentliggjordes under Karlstads universitets Akademiska högtid under fredagseftermiddagen. Carl-Erik Carldén föddes 1914 i Linköping. Han var under perioden 1958 – 80 skoldirektör i Karlstad.
2000-09-15
På måndag kväll den 18 september samlas 160 värmländska lärare från alla stadier på Karlstads universitet. De ska lyssna på Lars Göran Börjesson från Ekenässkolan i Stenungsunds kommun som talar om Digital Portfolio. Mötet är del av det landsomfattande projektet ITiS – IT i Skolan. Lars Göran Börjesson ger sin föreläsning vid ytterligare två tillfällen under dagen. På måndag kväll den 18 september samlas 160 värmländska lärare från alla stadier på Karlstads universitet.
2000-09-15

Stipendier för forskarstuderande

Nyheter » 2000-09-15
Nu finns det stipendier att söka för bland annat forskarstuderande vid Karlstads universitet. Det är Landstingets i Värmland stipendium för internationella vårdstudier och Ahlmarkskoncernens stipendium för utbildning och forskning inom skog, trä, data och IT. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Mer information.
2000-09-12

Undvik onödiga larm!

Nyheter » 2000-09-12
Brukar du tröttna på att leta efter knappen för att låsa upp dörren på kvällarna och använda det förseglade vredet i stället? Du är inte ensam. Larmsystemen registrerar flera hundra onödiga smålarm.
2000-09-11
Det är dags att vi blir mer medvetna om social och etnisk mångfald på universitetet. Det tycker vicerektor Boel Henckel som är ordförande i den nystartade kommitté som ska skapa opinion, ge stöd i och följa upp mångfaldsarbetet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"