Nyhetsarkiv för "Student"

2001-04-19
Snart är det spexdags igen, för tolfte året i rad. Fredagen den 11 maj är det premiär för Marie Antoinette – En nunna för mycket eller Nu sitter du allt i klostret. Som vanligt ges spexet på Arenan i Bibliotekshuset. I årets spex befinner vi oss på ett litet kloster utanför Paris. Året är 1789. Abbedissan är tvillingsyster till Marie Antoinette men vill själv bli drottning av Frankrike. Hon planerar ett maktövertagande och tänker bli regerande drottning.
2001-04-10
KK-stiftelsen och näringslivet satsar tillsammans 72 miljoner kronor på att bygga upp en forskningsprofil inom området den nya tjänsteekonomin vid Karlstads universitet. KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under sex år, näringslivet bidrar med lika mycket.
2001-04-09
En ny giv för i vår är att restaurang Solsta Inn bjuder in gästerna att önska sin favoritmat. En hel vecka kommer att fyllas med gästernas val, med en avslutande fredagsbuffé som final. Nu kan du som är student eller anställd på Karlstads universitet e-posta dina förslag till restaurangen. Om restaurangen väljer att servera just din rätt äter du gratis den dagen. Förslagen måste vara inne senast den 13 april.
2001-04-06
I TCO:s tidnings Studentlivs ranking av Sveriges studentstäder hamnade Karlstad på tredje plats, om än först bland universitetsstäderna. Det som saknades för att nå de absoluta toppen var bland annat ett system för att hjälpa studenterna hitta sommarjobb. Nu har vi det med. ”Jobb till 1000” har dragits igång. Bakom projektet finns bl a Vägvalets Tomas Edman. – Det var kommunens studentsamordnare Morgan Schmidt och jag som skissade på projektidén, berättar Tomas Edman.
2001-03-27
Det är mycket vanligare att högskolestudenter går på kurser med ojämn könsfördelning än på kurser med jämn könsfördelning. Det visar en analys som Högskoleverket har gjort. Karlstads universitet har en något jämnare fördelningen är riksgenomsnittet. Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och kvinnor ligger inom intervallet 40-60%.
2001-03-21
Drygt åtta av tio socialbidragstagare i Värmland har känslan av att allmänheten ser ner på dem. Var tredje har så gott som dagligen magont, huvudvärk eller sömnsvårigheter. Bland annat detta har forskare vid Institutionen för samhällsvetenskap kommit fram till i en studie av socialbidragstagares sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Studien omfattar alla Värmlands 16 kommuner samt Karlskoga kommun.
2001-03-15

Hur påverkar IT kreativiteten?

Nyheter » 2001-03-15
IT-hjälpmedel påverkar inte kvaliteten på människors kreativitet särskilt mycket, däremot blir idéerna färre. Detta har Per Kristensson, universitetsadjunkt i psykologi och verksam vid CTF, kommit fram till i sin licentiatavhandling.
2001-03-14
Skräck tillhör en av våra mest populära underhållningsgenrer. Yvonne Leffler, docent i litterarurvetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt varför många söker sig till fiktiva skräckberättelser. I en nyutkommen bok diskuterar Yvonne Leffler hur skräckromanens och skräckfilmens berättarteknik och tematik både avser att framkalla skräckkänslor hos publiken och att omvandla dessa skräckupplevelser till estetisk underhållning. Yvonne Leffler: Horror as pleasure: The A
2001-02-22
Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling.
2001-02-14
Nu är det dags för de studenter som vill satsa på att bli Best in KaU att lägga manken till. Det är ämnet informatik som, med hjälp av sponsorer, för andra året i rad delar ut ett stipendium till bästa C- eller D-uppsats. Tävlingen Best in KaU är ämnet informatiks egen variant av den nationella tävlingen Best in Show – Juseks uppsatstävling där vinnarna brukar presenteras på en IT-mässa i Sundsvall i oktober.
2001-01-25
Centrum för HumanIT har fått 20 miljoner från KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till att under en tvåårsperiod bygga upp en s k forskningsplattform, d v s en stabil grund för fortsatt forskning i samarbete med näringslivet. Det konkreta arbetet med Centrum för HumanIT startade redan under hösten 2000 och idag är sju forskningsprojekt i gång med 25 aktiva forskare.
2001-01-19

Utbildningskatalogen är här

Nyheter » 2001-01-19
Klas Brohagen på informationsavdelningen är nöjd idag. Han har varit projektledare för Karlstads universitets utbildningskatalog, som nu levererats från tryckeriet.
2001-01-16
Tisdagen den 13 februari hälsar universitetet såväl anställda som studenter välkomna till en seminariedag om hur ett universitet ska ledas. Föreläsningar och diskussion kommer att blandas på teman som akademiska former, medinflytande, tredje uppgiften, styrning och omvärld. Seminariet äger rum i Geijersalen, längst ner i hus 12, kl 10.00 – 12.00. Från 9.30 serveras fika.
2001-01-11
Fler än hälften av universitetets studenter tycker det är jobbigt att prata inför folk. En del har problem även inför mindre grupper eller enstaka personer och vissa får till och med panikattacker.
2000-12-21
Som ett av fem lärosäten har Karlstads universitet av regeringen fått 1 950 000 kr till rekryteringsinsatser inför den nya lärarutbildningen. Medlen är speciellt inriktade mot områdena matematik, naturvetenskap och teknik. Sammanlagt satsar regeringen 9,9 miljoner kronor. Fem universitet och högskolor får del av satsningen: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.
2000-12-20
De 30 studenterna på innovations- och designingenjörsprogrammets andra år vid Karlstads universitet avslutar 2000 med ett eldfängt projekt. På kursen designteori har de fått i uppgift att tillverka eldskulpturer – konstruktioner med en stomme av trä som kläs med halm. Temat är ”Julen snurrar allt fortare”.
2000-12-19

Platserna fylls inför våren

Nyheter » 2000-12-19
Antagningarna till kurser och program vid universitetet är klara inför vårterminen 2001. Antalet ansökningar till högskoleutbildningar i Sverige visar sig ha minskat med 15-20% jämfört med motsvarande siffror för vårterminen 2000. Detta gäller även utbildningar här. – Minskningen slår mycket olika mellan våra utbildningar, kommenterar studentservice chef Lena Fries.
2000-12-14

Högskoleverket utvärderar MKV

Nyheter » 2000-12-14
Idag ska ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap utvärderas. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera alla högskoleutbildningar på minst 60 p och nu har turen kommit till MKV vid Karlstads universitet. Sex år har Högskoleverket på sig att besöka 16 lärosäten och se på utbildningarnas förutsättningar, processer och resultat. Bedömargrupperna består av externa experter, två personer från verket, studeranderepresentanter och doktorander.
2000-11-23
Institutionen för kemi har haft besök av en tysk gästprofessor nu några veckor. Han heter Klaus Lunkenheimer och arbetar på Max-Planck-Institut i Potsdam utanför Berlin. Det är Jan van Stam som bjudit in honom och deras gemensamma ämne är fysikalisk kemi och ytkemi. – Vi träffades på en forskningskonferens i USA för två år sedan, berättar Jan van Stam.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"