Nyhetsarkiv för "Student"

2000-12-19

Platserna fylls inför våren

Nyheter » 2000-12-19
Antagningarna till kurser och program vid universitetet är klara inför vårterminen 2001. Antalet ansökningar till högskoleutbildningar i Sverige visar sig ha minskat med 15-20% jämfört med motsvarande siffror för vårterminen 2000. Detta gäller även utbildningar här. – Minskningen slår mycket olika mellan våra utbildningar, kommenterar studentservice chef Lena Fries.
2000-12-14

Högskoleverket utvärderar MKV

Nyheter » 2000-12-14
Idag ska ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap utvärderas. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera alla högskoleutbildningar på minst 60 p och nu har turen kommit till MKV vid Karlstads universitet. Sex år har Högskoleverket på sig att besöka 16 lärosäten och se på utbildningarnas förutsättningar, processer och resultat. Bedömargrupperna består av externa experter, två personer från verket, studeranderepresentanter och doktorander.
2000-11-23
Institutionen för kemi har haft besök av en tysk gästprofessor nu några veckor. Han heter Klaus Lunkenheimer och arbetar på Max-Planck-Institut i Potsdam utanför Berlin. Det är Jan van Stam som bjudit in honom och deras gemensamma ämne är fysikalisk kemi och ytkemi. – Vi träffades på en forskningskonferens i USA för två år sedan, berättar Jan van Stam.
2000-11-22
I det kommande numret av TCO:s tidning Studentliv rankas alla Sveriges högskolekommuner efter hur bra de är på att ta hand om sina studenter. Karlstad kommer på tredje plats, bäst av universitetsstäderna. I topp är Sundsvall och längst ner finns de gamla universitetsstäderna. – Sundsvall vinner klart. Kommunen tar hänsyn till studenternas behov i nästan alla delar av sin verksamhet.
2000-11-21

Nu har vi 9047 studenter

Nyheter » 2000-11-21
Antalet studenter vid Karlstads universitet uppgår nu i höst till 9047, vilket är en minskning med 100 individer jämfört med föregående mätning för ett år sedan. Framför allt är det gruppen manliga programstudenter som minskat. 63 % av våra studenter är kvinnor. Sedan flera år gör universitetet varje höst en särskild räkning av det totala antalet individer som är registrerade vid universitetet.
2000-11-20

CMB fyllde två Sundstaaulor

Nyheter » 2000-11-20
Lördagens två Jubelkonserter med universitetets manskör Sällskapet CMB blev lyckade tillställningar. Sundstaaulan var fullsatt vid bägge konserterna och publiken applåderade entusiastiskt såväl kören som de hemliga, och för de allra flesta helt okända, gästerna Catherine Smitko och Lex MacCauley från Chicago, USA.
2000-11-10
Visst ska vi ha parkeringsavgifter vid universitetet. Det kom Karlstad studentkårs fullmäktige fram till att de tycker efter en längre debatt på senaste mötet. Det var i måndags den 6 november som kårfullmäktige senast möttes. Under kvällen diskuterades bland annat en motion från systemvetarnas programförening Kapsyl.
2000-11-08
Nu är det mässdags igen. Tusentals gymnasister kommer de närmaste veckorna att bjudas på mängder av information från framför allt landets universitet och högskolor i utställningsmontrar på tre mässor. Kommande veckor är det mässor i Göteborg och Stockholm.
2000-11-02
Karlstads universitet startar nästa höst sin första utbildning för yrkeslegitimering inom ekonomiområdet. Det är en treårig utbildning som bland annat vänder sig till blivande fastighetsmäklare. Kursen består av företagsekonomi, juridik och byggteknik. Mäklarutbildning finns idag endast i Gävle och Malmö och då på endast två år. Kraven för registrering av fastighetsmäklare ändrades 1998 till att omfatta 80 poängs högskoleutbildning.
2000-11-01
Nu ska Karlstads universitet ansöka om att bli Sveriges tionde EDC-bibliotek, ett Europa Documenation Centre. Det innebär att alla EU:s trycksaker finns tillgängliga här, rättsfall, lagtexter, kommissionsförslag etc.
2000-10-30

20 sökande per programplats

Nyheter » 2000-10-30
Drygt 3 300 personer konkurrerar om 270 platser som finns på våra utbildningsprogram inför vårterminen 2001. Som vanligt har ekonomi- och sjuksköterskeutbildningarna lockat flest sökande, knappt 2000 har valt dessa utbildningar som ett av alla sina sökalternativ. Samtliga utbildningar förväntas fylla sina platser. – Särskilt glädjande är att så många har funnit de två nya utbildningar som startar i januari, säger studentservice chef Lena Fries.
2000-10-27
Karlstads universitet har i höst startat en 40 poängs utbildning i klassisk massage för synskadade. Det är en arbetsmarknadsutbildning som ges av universitetet på uppdrag av Länsarbetsnämnden. Utbildningen startade den 18 september med en två veckors s k preparandkurs där studenterna får fundera på om detta är något för dem och känna på studietakten. Dessutom kan kursledarna se om deltagarna har fallenhet för och är utvecklingsbara i yrket.
2000-10-26
Robert Burnett är nybliven professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning är främst inriktad på den globala musikindustrin och nya medier, bl a Internet. En av hans uppgifter som professor blir att dra in mer forskningsresurser till ämnet, en annan att bygga upp och få rätten att bedriva forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap. – Det känns förstås jätteroligt att ha blivit professor, kommenterar Robert Burnett.
2000-10-25
Lars-Arne Sjöberg, professor i kemiteknik, är nöjd. Flera års förberedelser ledde i våras fram till att Karlstads universitet, som enda av de då sex sökande, fick rätt att ge civilingenjörsutbildning. Inriktningarna blir industriell ekonomi och Kemi/kemiteknik. Arbetet med att ta fram utbildningen är nu i full gång. De första studenterna kommer nästa höst. – Vi känner oss lite stolta att vi var de enda sökande som fick ja, säger Lars-Arne Sjöberg.
2000-10-24

Lyckad utfrågning av Wallström

Nyheter » 2000-10-24
Ett 20-tal miljöstudenter och lärare följde den direktsända TV-utfrågningen av EU:s kommissionär för miljöfrågor Margot Wallström igår. Via satellit togs programmet emot från Bryssel och frågorna från de fem deltagande universiteten runt om i Europa kom in per telefon. Filmade reportage om europeiska miljöproblem, däribland Hallandsåsen, varvades med studenternas frågor och Wallströms kommentarer.
2000-10-23

Nya hållplatser för buss 54

Nyheter » 2000-10-23
Från och med idag stannar buss 54 inte på de vanliga hållplatserna framför universitetet. På grund av byggarbetena och det pressade tidsschemat för bussen kommer den framöver att stanna på Valthornsgatans hållplats på andra sidan rondellen, numera kallad Universitetet läge C och D. – Egentligen borde det inte vara någon trafik alls framför universitetet, konstaterar Lars-Åke Edesgård på kollektivtrafikkontoret.
2000-10-23
I lördags bänkade sig 1 450 personer runt omkring i Värmland och i Åmål för att genomföra höstens högskoleprov. På universitetet var de närmsta parkeringarna fulla som vore det en vanlig vardag. – Allt flöt problemfritt, konstaterar en nöjd Lena Fries efter helgens högskoleprov. Provet genomfördes i de flesta av universitetets större skriv- och hörsalar.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"