Nyhetsarkiv för "Student"

2000-11-20

CMB fyllde två Sundstaaulor

Nyheter » 2000-11-20
Lördagens två Jubelkonserter med universitetets manskör Sällskapet CMB blev lyckade tillställningar. Sundstaaulan var fullsatt vid bägge konserterna och publiken applåderade entusiastiskt såväl kören som de hemliga, och för de allra flesta helt okända, gästerna Catherine Smitko och Lex MacCauley från Chicago, USA.
2000-11-10
Visst ska vi ha parkeringsavgifter vid universitetet. Det kom Karlstad studentkårs fullmäktige fram till att de tycker efter en längre debatt på senaste mötet. Det var i måndags den 6 november som kårfullmäktige senast möttes. Under kvällen diskuterades bland annat en motion från systemvetarnas programförening Kapsyl.
2000-11-08
Nu är det mässdags igen. Tusentals gymnasister kommer de närmaste veckorna att bjudas på mängder av information från framför allt landets universitet och högskolor i utställningsmontrar på tre mässor. Kommande veckor är det mässor i Göteborg och Stockholm.
2000-11-02
Karlstads universitet startar nästa höst sin första utbildning för yrkeslegitimering inom ekonomiområdet. Det är en treårig utbildning som bland annat vänder sig till blivande fastighetsmäklare. Kursen består av företagsekonomi, juridik och byggteknik. Mäklarutbildning finns idag endast i Gävle och Malmö och då på endast två år. Kraven för registrering av fastighetsmäklare ändrades 1998 till att omfatta 80 poängs högskoleutbildning.
2000-11-01
Nu ska Karlstads universitet ansöka om att bli Sveriges tionde EDC-bibliotek, ett Europa Documenation Centre. Det innebär att alla EU:s trycksaker finns tillgängliga här, rättsfall, lagtexter, kommissionsförslag etc.
2000-10-30

20 sökande per programplats

Nyheter » 2000-10-30
Drygt 3 300 personer konkurrerar om 270 platser som finns på våra utbildningsprogram inför vårterminen 2001. Som vanligt har ekonomi- och sjuksköterskeutbildningarna lockat flest sökande, knappt 2000 har valt dessa utbildningar som ett av alla sina sökalternativ. Samtliga utbildningar förväntas fylla sina platser. – Särskilt glädjande är att så många har funnit de två nya utbildningar som startar i januari, säger studentservice chef Lena Fries.
2000-10-27
Karlstads universitet har i höst startat en 40 poängs utbildning i klassisk massage för synskadade. Det är en arbetsmarknadsutbildning som ges av universitetet på uppdrag av Länsarbetsnämnden. Utbildningen startade den 18 september med en två veckors s k preparandkurs där studenterna får fundera på om detta är något för dem och känna på studietakten. Dessutom kan kursledarna se om deltagarna har fallenhet för och är utvecklingsbara i yrket.
2000-10-26
Robert Burnett är nybliven professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning är främst inriktad på den globala musikindustrin och nya medier, bl a Internet. En av hans uppgifter som professor blir att dra in mer forskningsresurser till ämnet, en annan att bygga upp och få rätten att bedriva forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap. – Det känns förstås jätteroligt att ha blivit professor, kommenterar Robert Burnett.
2000-10-25
Lars-Arne Sjöberg, professor i kemiteknik, är nöjd. Flera års förberedelser ledde i våras fram till att Karlstads universitet, som enda av de då sex sökande, fick rätt att ge civilingenjörsutbildning. Inriktningarna blir industriell ekonomi och Kemi/kemiteknik. Arbetet med att ta fram utbildningen är nu i full gång. De första studenterna kommer nästa höst. – Vi känner oss lite stolta att vi var de enda sökande som fick ja, säger Lars-Arne Sjöberg.
2000-10-24

Lyckad utfrågning av Wallström

Nyheter » 2000-10-24
Ett 20-tal miljöstudenter och lärare följde den direktsända TV-utfrågningen av EU:s kommissionär för miljöfrågor Margot Wallström igår. Via satellit togs programmet emot från Bryssel och frågorna från de fem deltagande universiteten runt om i Europa kom in per telefon. Filmade reportage om europeiska miljöproblem, däribland Hallandsåsen, varvades med studenternas frågor och Wallströms kommentarer.
2000-10-23

Nya hållplatser för buss 54

Nyheter » 2000-10-23
Från och med idag stannar buss 54 inte på de vanliga hållplatserna framför universitetet. På grund av byggarbetena och det pressade tidsschemat för bussen kommer den framöver att stanna på Valthornsgatans hållplats på andra sidan rondellen, numera kallad Universitetet läge C och D. – Egentligen borde det inte vara någon trafik alls framför universitetet, konstaterar Lars-Åke Edesgård på kollektivtrafikkontoret.
2000-10-23
I lördags bänkade sig 1 450 personer runt omkring i Värmland och i Åmål för att genomföra höstens högskoleprov. På universitetet var de närmsta parkeringarna fulla som vore det en vanlig vardag. – Allt flöt problemfritt, konstaterar en nöjd Lena Fries efter helgens högskoleprov. Provet genomfördes i de flesta av universitetets större skriv- och hörsalar.
2000-10-19
Karlstads universitet är ett av fem europeiska universitet som blir först ut i en ny serie av TV-debattprogram inom EU. Miljöstudenter inbjuds att genom satellitlänk ställa frågor direkt till EU-kommissionärer och först ut är miljöansvariga Margot Wallström. Temat är ”Luften vi andas och vattnet vi dricker”.
2000-10-18
Anna Ohlsson och Annelie Stenman, f d studenter på multimediaprogrammet vid Karlstads universitet, har fått första pris i en nationell uppsatstävling inom ämnet informatik. De tilldelas ett stipendium på 30 000 kr på IT-mässan “Sundsvall 42” för sin uppsats om elektroniska betalningssystem. – Det känns jättebra och oväntat, berättar Anna Ohlsson på plats i Sundsvall.
2000-10-12
The Papermaking Ladies. Så kallade de sig, gruppen med kemidoktorander som sprang Ladylunken i Karlstad häromveckan. Och det gick bra. – Det var jättekul och överraskande, berättar Anna Jonhed, en av doktoranderna. Vi visste inte hur bra det gått eftersom de hade tekniska problem med resultaträkningen.
2000-10-11
I slutet av förra veckan fick geografiämnet besök från Guatemala. Gabriel Morales, Raul Zepeda och Vinicio Gonzales, tre professorer från Universidad de San Carlos, är här för att skissa vidare på de samarbetsplaner som grundlades när Sune Berger och Aida Aragão-Lagergren var i Centralamerika i november förra året. Samarbetsavtalet undertecknades i fredags av rektor och dekanus och öppnar möjligheten för hela universitetet att ha utbyte med Guatemala.
2000-10-10
Igår kväll mötte Söt Likör, universitetets damkör, musikalartisten Christer Nerfont. Det var första gemensamma övningen inför deras konsert den 21 oktober – I musikalernas värld. Det blev en lång kväll för kören, Nerfont och deras ackompanjatörer. De startade kl 18 och övade länge och väl på de många musikalpärlor som kommer att framföras i Sundstaaulan om nästan två veckor.
2000-10-10
Onsdag den 11 oktober bjuder universitetet, tillsammans med Sundsta-Älvkullegymnasiet och riksprojektet Teknisk Framsyn, in till en visionsdag på tema framtida teknikutveckling. Drygt 600 studenter och gymnasister väntas till Sundstagymnasiets aula kl 10.00-15.00.
2000-10-09
Den här veckan bjuder forskargruppen Handikapp och Språk in till Öppet hus i Universitetsforum. Gruppen, som är knuten till ämnet specialpedagogik, presenterar måndagen den 9 oktober t o m onsdagen den 11 sin forskning och bjuder in till föreläsningar och samtal runt språk och kommunikation hos barn och vuxna med inlärningssvårigheter. Det är nu femte året i rad forskargruppen håller öppet hus.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"