Nyhetsarkiv för "Student"

2000-09-21
Östros borde ha slagits mer för sitt område. Så kommenterar rektor Christina Ullenius den budgetproposition som regeringen la i onsdags. Studentkårens ordförande Margå Pettersson delar hennes oro för att kvaliteten på våra utbildningar kan hotas. Grundutbildningen vid Karlstads universitet får 19 nya miljoner för 2001. Takbeloppet kommer att öka från 314 miljoner år 2000 till 378 miljoner 2003.
2000-09-21
Redan i våras beslutade riksdagen om ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering. Denna preciseras nu ytterligare av regeringen i forskningspropositionen. Det visar sig t ex att stora delar av de statliga forskningsmedlen kommer att fördelas av Vetenskapsrådet. Rådet får (utöver de 1,8 miljarder som följer av omorganisationen av de gamla forskningsråden) anslagen höjda med 478 miljoner kronor under perioden 2001-2003.
2000-09-21
Rektor Christina Ullenius är glad över att regeringen vill fortsätta satsa på forskning och forskarutbildning. Men att prislappen per student ligger fast ser hon som djupt bekymmersamt. Här ger Christina Ullenius sin syn på propositionerna. Forskningspolitiska propositionen och budgetpropositionen har nu presenterats och vi får besked i ett antal frågor som är viktiga för vår framtid och det arbete vi vill bedriva.
2000-09-21

54:an går till Campus Futurum

Nyheter » 2000-09-21
I måndags gick busstrafiken i Karlstad över till höstens tidtabell. 54:an fortsätter med något ökad trafik och dessutom en förlängd tur. Direktbussen går nu ända upp till Campus Futurum. – Vi har försökt att få en bussgata upp till Campus Futurum, berättar Lars-Åke Edesgård på Kollektivtrafikkontoret, så att exempelvis buss 14 skulle kunna köra dit, men det verkar inte bli någon sådan.
2000-09-20

Nu har budgetpropositionen kommit

Nyheter » 2000-09-20
Nu har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2001. För Karlstads del blir det en viss ekonomisk förstärkning av forskning och forskarutbildning och vi får för första gången examinationsmål för forskarutbildningen.
2000-09-19
Akademisk högtid var det även på lördagen. Då stod studenter från grundutbildningen i centrum för uppmärksamheten. Ett 70-tal högskoleingenjörer och nära 30 magistrar hade samlats på Carlstad Conference Center för att motta diplom. Vänersalen var betydligt mer välbesökt än dagen innan, av släkt och vänner i alla åldrar.
2000-09-19
Anita Jonsson, 25 år, från Karlstads universitet är vald till ny ledamot i Rådet för högskoleutbildning vid Högskoleverket. Hon kommer att sitta i rådet under tre år. Rådet för högskoleutbildning består av sex akademiska lärare och tre studenter varav Anita nu blir en.
2000-09-18
Karlstads universitets första Akademiska högtid med doktorspromovering har nu gått av stapeln. Med både gamla ritualer och nya, egna inslag installerade rektor Christina Ullenius professorer och dekanus Sune Berger promoverade hedersdoktorer och doktorer. Dessutom utdelades de första två medaljerna för Karlstads universitets vänner. Med goda inslag av värmländsk kultur fick de ca 400 i publiken ta del av den akademiska, medeltida traditionen på CCC i fredags.
2000-09-18

Första medaljörerna utsedda

Nyheter » 2000-09-18
Nu har de två första mottagarna av medaljen till Karlstads universitets vänner utsetts. Medaljerna tilldelas f d skoldirektör Carl-Erik Carldén samt postumt tidningsmannen Gustaf Ander. Medaljerna offentliggjordes under Karlstads universitets Akademiska högtid under fredagseftermiddagen. Carl-Erik Carldén föddes 1914 i Linköping. Han var under perioden 1958 – 80 skoldirektör i Karlstad.
2000-09-15
På måndag kväll den 18 september samlas 160 värmländska lärare från alla stadier på Karlstads universitet. De ska lyssna på Lars Göran Börjesson från Ekenässkolan i Stenungsunds kommun som talar om Digital Portfolio. Mötet är del av det landsomfattande projektet ITiS – IT i Skolan. Lars Göran Börjesson ger sin föreläsning vid ytterligare två tillfällen under dagen. På måndag kväll den 18 september samlas 160 värmländska lärare från alla stadier på Karlstads universitet.
2000-09-15

Stipendier för forskarstuderande

Nyheter » 2000-09-15
Nu finns det stipendier att söka för bland annat forskarstuderande vid Karlstads universitet. Det är Landstingets i Värmland stipendium för internationella vårdstudier och Ahlmarkskoncernens stipendium för utbildning och forskning inom skog, trä, data och IT. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Mer information.
2000-09-12

Undvik onödiga larm!

Nyheter » 2000-09-12
Brukar du tröttna på att leta efter knappen för att låsa upp dörren på kvällarna och använda det förseglade vredet i stället? Du är inte ensam. Larmsystemen registrerar flera hundra onödiga smålarm.
2000-09-11
Det är dags att vi blir mer medvetna om social och etnisk mångfald på universitetet. Det tycker vicerektor Boel Henckel som är ordförande i den nystartade kommitté som ska skapa opinion, ge stöd i och följa upp mångfaldsarbetet.
2000-09-11
I höst tar Karlstads universitet och studentkår nya grepp för att välkomna de nya studenterna. Recentiorsdagen har bytt namn till Medveten Student och pågår en hel vecka med start idag måndag. Tanken är också att de studenter som redan varit här ett tag ska kunna ta chansen att inspireras av föredrag och mässa. Temat för veckans föreläsningar är inlärning och kritiskt tänkande.
2000-09-08
På Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik har de tagit nya grepp för att förenkla för studenterna. I mitten av augusti öppnades deras nya studerandeexpedition i 3A 337 som tillsammans med studievägledarna mitt över korridoren utgör ”Studenten i Focus”. – Det är ett samlingsnamn för den service vi ger studenterna, säger Kaisa Hedström, till vardags institutionsintendent.
2000-09-07
Nu är Karlstads universitets akademiska traditioner kompletta. Visst har vi installerat professorer förr men på höstens Akademiska högtid den 15 september promoverar vi dessutom våra egna doktorer.
2000-09-07
Programföreningen Infernos insamling av kontorsmaterial blev lyckad. De stod under torsdagen på studenttorget utanför Café Studs och samlade in kontorsmaterial. De gick även runt på universitetet och bad om bidrag.
2000-09-05

Rondellskylten ersätts inte

Nyheter » 2000-09-05
I juni var det någon som körde på skylten ”Karlstads universitet” vid rondellen utanför universitetet. Driftservice hade bara att konstatera att den var alltför bucklig för att sättas upp igen så nu finns bara stolparna kvar. Någon ersättningsskylt kommer inte att sättas upp. – Det kommer att göras en ordentlig skylt till vår nya bibliotek nästa höst, säger intendent Jan Säfströmer. Därför har vi nu valt att sätta upp en tillfällig skylt utanför huvudentrén istället.
2000-09-04

Universitetskörerna i USA

Nyheter » 2000-09-04
Gott om studenter och personal fanns på plats i hus 12 vid lunchtid i tisdags för att höra universitetskörerna CMB och Söt Likör. De gav smaprov på den repertoar de framförde under sommarens turné i USA och kanada. I somras var det äntligen dags efter flera års planering. Universitetskörerna Söt Likör och Sällskapet CMB kom iväg på körresa till USA, där de på tiotalet platser framträdde med det Kör med Kör-program de gav på Scalateatern i våras: Made in Sweden.
2000-09-04

Ny ordförande för kåren

Nyheter » 2000-09-04
Margå Pettersson heter Örebrotösen som blivit kårordförande vid Karlstads universitet. Men egentligen var det ju komposteringskonsult hon skulle bli. Efter gymnasiet jobbade Margå Pettersson som au pair i USA.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"