Nyhetsarkiv för "Student"

2001-10-18
Medie- och kommunikationsvetenskap får beröm för sitt väletablerade internationella utbyte, för lärarnas engagemang och arbetet med studentinflytande och kursvärderingar. Samtidigt påpekas vissa bemanningsproblem, svag ekonomi och ett behov av ökad samverkan med andra svenska universitet inom ämnesområdet.
2001-10-17

Vill studera barns rättigheter

Nyheter » 2001-10-17
Solveig Hägglund är ny professor i pedagogik vid Karlstads universitet. Hon kommer närmast från Göteborgs universitet och är intresserad av barns utveckling och villkor. Hur formas t ex könsroller i klassrummen? Eller varför motiverar barn mobbning med argument om olikhet?
2001-10-10
Alla tjänsteverksamheter behöver beskriva de tjänster de erbjuder, både för sig själva och sin omgivning. Till hjälp i arbetet med att kartlägga de processer som förverkligar dessa tjänster finns bl a ett verktyg som kallas tjänstekartan. Saara Isaksson, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning– CTF, har studerat tjänstekartans möjligheter och begränsningar.
2001-09-26
Det finns ett stort intresse för att få veta mer om forskning vid Karlstads universitet. Den nystartade populärvetenskapliga serien har fått en stark start med många besökare. Först ut var professor Hans-Olof Boström och nu senast var det universitetslektor Rolf Ahlzén som delade med sig av sin kunskap. I början av september berättade Hans-Olof Boström om Gustav II Adolfs konstskåp och dess historia inför ca 60 personer.
2001-09-13
Torsdagen den 13 september ordnar Karlstads studenters idrottsförening Studentsportardag på universitetet. Det blir mässa i Gläntan, föreläsningar, uppvisningar och prova-på-aktiviteter. I Café Gläntan finns några av Karlstads idrottsföreningar och sportbutiker representerade i en mässa. På scenen blir det uppvisningar i exempelvis aerobics, fäktning och karate.
2001-09-13
Doktorandkommittén vid Karlstads universitet har summerat sitt första hela läsår i sin nuvarande form. Nu i höst finns många frågor att ta tag i, bland annat om arvodering för uppdrag inom kommittén. Doktorandkommittén fick sin nuvarande form i februari 2000 och börjar efter hand att känna sig allt mer etablerad. – Det känns mer som om man tar med oss i beräkningen nu, säger Jerker Jäder, ordförande i kommittén och doktorand i kemi.
2001-08-28

Klaraborgs herrgård nyrenoverad

Nyheter » 2001-08-28
Karlstadstudenternas högborg, Klaraborgs herrgård, har fått sig en rejäl ansiktslyftning i sommar. Stenlagd uteplats, renoverade fasader, ny ingång och helt rökfri övervåning är några av nyheterna. – Det här är ett härligt lyft för alla Karlstads studenter, säger en nöjd Anders Anstrin, ordförande för Karlstad Studentkår.
2001-08-13
Vill du lära känna Karlstad Studentkårs ordförande bättre? Du som har möjlighet att lyssna på P4 Radio Värmland kan ta chansen på tisdagsmorgonen den 14 augusti. Då är Anders Anstrin morgongäst mellan kl 8.00 och 9.00. P4 Radio Värmland frekvenser hittar du här.
2001-07-20
Intresset bland utländska studenter för Karlstads universitet ökar. 116 utbytesstudenter kommer hit i höst vilket är fler än någonsin. Nu gäller det för internationella kansliet att hitta bostäder. Och de behövs tidigare än vanligt eftersom 15 utbytesstudenter dyker upp redan nu i juli för en intensivkurs i svenska. Det är första gången som Karlstads universitet ger en sommarkurs för utbytesstudenter.
2001-07-16
Vår personliga läggning, åldern och hur mycket vi motionerar styr hur väl vi hanterar stress. Det konstaterar Sven-Åke Bood, student vid Karlstads universitet, i en ny D-uppsats i psykologi. Han har kombinerat och utvecklat psykologiska mätmetoder på ett helt nytt sätt och fått fram fyra personlighetstyper som hanterar stress på olika sätt. – Ofta talar man om att stress kommer ur situationen vi befinner oss i, säger Sven-Åke Bood, men personligheten påverkar också.
2001-07-11
I våras kom det första numret ut av Studenträtt – ett nyhetsbrev från Högskoleverket. Studenträtt kommer att ges ut två gånger per år, i april och oktober, och innehåller nyheter om studenters rättssäkerhet. I det första numret kan man bland annat läsa om att studenter ska garanteras ett minsta antal prov- och praktiktillfällen, att studenternas rättssäkerhet utreds, om rättssäker examination och om vilka avgifter högskolorna får ta ut.
2001-07-06

Poesiklubb släpper antologi

Nyheter » 2001-07-06
Vildgräs är titeln på studentföreningen Uni-poesis färska diktsamling. Där har sju av medlemmarna samlat några av sina alster. – Vi har gett ut den för att dela med oss av vad vi sysslar med, säger Elin Larsson, student på naturvetenskapligt basår och medlem i föreningen. Föreningen, som grundades 1999, har drygt 15 medlemmar och ordnar i övrigt bl a poesikvällar.
2001-07-04

Sommarkurser i full gång

Nyheter » 2001-07-04
Det må vara sommar men kurser pågår ändå för fullt på Karlstads universitet. Av 1000 antagna studenter är nu 846 registrerade på de 32 sommarkurser som ges i år.
2001-06-25
I sommar får svenska miljöstudenter åter chansen att träffa studenter från andra länder runt Östersjön. Ämnet miljövetenskap anordnar i samarbete med Edbergstiftelsen sommaren 2001 en internationell kurs om hållbar utveckling. Kursen heter ”Sustainable Development in the Baltic Sea Region”, 5 poäng, och vänder sig till universitetsstuderande i Östersjöns avrinningsområde. Kursen kommer att hållas i Starbienino i Polen, 70 km nordväst om Gdansk under två veckor, 25/6 – 6/7.
2001-06-20
Karlstads universitet har fått en mycket omfångsrik gåva av StoraEnso Research. En 22 meter lång maskin för provbestrykning av papper kommer kring årsskiftet att kunna börja användas i forskning och utbildning. Bo Jonsson är forskningsingenjör knuten till ytbehandlingsprogrammet och ansvarig för den nya s k pilotbestrykningsanläggningen. – Maskinen har tidigare stått i Säffle och ligger nu i delar i en industrilokal i Skoghall, berättar Bo Jonsson.
2001-06-18
Slutbesiktningsdatum för vårt nya universitetsbibliotek är numera den 12 november, i stället för 1 oktober. Flytten in i biblioteket har därmed skjutits fram omkring 1 1/2 månad. Driftchef Birgitta Hohlfält är inte överraskad och inte heller speciellt bekymrad. – Det här ställer inte till det särskilt mycket för oss eftersom vi hade planerat att börja flytta in utrustningen i november ändå, säger Birgitta Hohlfält.
2001-06-18

Dags att sluta avtal om Ingesund

Nyheter » 2001-06-18
Nu har Ingesunds musikhögskola tagit ytterligare steg på vägen in i Karlstads universitet. Vid universitetets styrelsemöte i förra veckan gav styrelsen rektor i uppdrag att sluta avtal med Landstinget i Värmland om överflyttningen. Det var vid styrelsemötet den 12 juni som rektor fick uppdraget. Avtalet ska redovisas vid styrelsens möte den 13 augusti. Läs en tidigare artikel i ämnet.
2001-06-14
I takt med att avhandlingarna ökar och att allt fler forskare publicerar sig har behovet av ett samlat grepp på dessa utgivningar ökat. Bland andra fakulteten, biblioteksnämnden och biblioteket har utrett frågan och kommit fram till att lösningen är ett förlag.
2001-06-12
En tioåring hanterar informationssökning på Internet klokare och bättre än vad många tidigare trott och webben är därför ett viktigt och lämpligt redskap i skolundervisningen. Det har AnnBritt Enochsson, doktorand i pedagogik, kommit fram till i sin doktorsavhandling. Hon försvarar den idag, tisdag den 12 juni, vid en disputation kl 10.00 i Ericssonsalen. AnnBritt Enochsson har studerat hur eleverna i en fjärdeklass använder sig av och tänker kring Internetsökning.
2001-06-12

HSV presenterar sin årsrapport

Nyheter » 2001-06-12
Nu är Högskoleverkets årsrapport klar. I den konstaterar verket bl a att den sociala snedrekryteringen är störst på utbildningar till läkare, apotekare och psykolog.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"