Nyhetsarkiv för "Student"

2002-12-06
När studiemedelssystemet ändrades 2001 fick även reglerna för studenters bostadsbidrag justeras. Anledningen till detta var att bidragsdelen ökade samtidigt som summan av studiemedlet var densamma, vilket skulle medföra en minskning av bostadsbidraget. Trots att reglerna från 2001 inte ses som någon långsiktig lösning, har Riksdagens bostadsutskott nu beslutat att de ska gälla även 2003. Regeringen har tillsatt en utredning om hur bostadsbidraget kan komma att se ut därefter.
2002-12-05

Det blir luciatåg

Nyheter » 2002-12-05
Låt luciasångerna värma din frusna vintersjäl. Universitetskörerna Söt Likör och CMB ordnar luciatåg både på torsdagskväll den 12 nere på stan och på fredag morgon den 13 på universitetet. Torsdag den 12 december lussar Söt Likör och CMB nere på Universitetsforum vid Stora Torget i Karlstad klockan 21.30. Luciadagen, fredag den 13 december, kommer luciatåget till universitetet.
2002-12-04
Under året som gått har Karlstads universitet antagit åtta nya docenter. Detta uppmärksammas under universitetets första docenthögtid den 11 december. Missa inte docentföreläsningarna som hålls denna dag om allt från dokusåpor och grottväggar till omslaget på boken "Lewis resa". När universitetet tar ett beslut om att anta en oavlönad docent sker detta med ett klubbslag och ett fakultetsnämndsbeslut på papper.
2002-12-04

Tyck till om distansutbildningen

Nyheter » 2002-12-04
Utbildning på distans ökar i volym och blir allt viktigare för Karlstads universitet. Fler och fler studenter frågar efter en flexibel utbildning. Carin Andersson och Ulf Olsson arbetar med att förbättra villkoren för distansutbildningen. Deras uppgift är att se över vilket tekniskt stöd distansutbildning har idag och på vilka sätt det kan förbättras. – Vi gör en behovsanalys bland lärare som arbetar med distansutbildningar och studenter som läser på distans.
2002-11-29

Karlstad fick godkänt

Nyheter » 2002-11-29
Karlstads kommun kommer långt ner på listan när tidningen Studentliv granskar dialogen mellan kommuner och studenter. 28:e plats av 39. Trots betyget godkänt. Det är inte utbildningskvalitet som tidningen Studentliv har försökt mäta i sin undersökning, utan hur samarbetet fungerar mellan kommunen och studenterna.
2002-11-29

Räntan på studielån höjs

Nyheter » 2002-11-29
Regeringen har nu fastställt räntan på studielån för år 2003 till 3,2 procent. År 2001 var räntan 3,1 procent och i år är räntan 3,0 procent. Räntan på studielån tagna efter 1988 har fastställts till 3,2 procent för 2003. Drygt 1 100 000 personer har lån tagna efter 1988 och berörs av ränteförändringen. Den innebär att räntekostnaden ökar något för de som har studielån tagna efter 1988. Räntan på studielån påverkas av det övriga ränteläget i landet.
2002-11-29
TV kan göra distansutbildning roligare och effektivare. TV kan också förbättra både intern och extern information. Nu arrangerar Karlstads universitet en konferens om TV vid västsvenska universitet och högskolor. Universitetet ordnar en tvådagarskonferens om universitetsteve. Såväl teoretiker som praktiker är inbjudna: tekniker, lärare, producenter, informatörer och planerare av distansutbildning. Konferensen ska ge ökade kunskaper om TV i utbildning och för information.
2002-11-28

Deras budskap främjar din hälsa

Nyheter » 2002-11-28
Studenterna på sjuksköterskeutbildningens femte termin berättar hur man kan göra för att må bättre. De tar också upp sånt som man helst ska låta bli. De arrangerar Hälsoexpo i Gläntan och vid universitetsbiblioteket den 4 och 5 december. Studenterna på kurs Hk 00 har byggt upp montrar och ger råd och information.
2002-11-27
HotSpot är namnet på Karlstads universitets arbetsmarknadsdag. Det är ett tillfälle för studenterna att möta blivande arbetsgivare från näringslivet och offentlig sektor. Och vice versa. Projektledare för HotSpot 2003 är Linda Eriksson. Hon studerar på maskiningenjörsprogrammet och läser dessutom ekonomi på halvfart.
2002-11-25
Studenterna i den nya lärarutbildningen har en portfolio som de ska använda för att dokumentera sitt eget lärande. Portfolio kan även användas i undervisningen i grundskolan. Tisdag den 26 november finns chansen att lära sig mer om denna metod. Det är RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola, som bjuder in till ett öppet möte. Temat för tisdagens möte är portfolio som metod.
2002-11-22

Ny stöld av dyra LCD-projektorer

Nyheter » 2002-11-22
Under gårdagskvällen eller natten stals två LCD-projektorer i Nykvist- och Ericssonsalarna i hus 9C. Värdet på det stulna är cirka 120 000 kronor. En LCD-projektor används bland annat för att projicera bilden från en bärbar dator eller videobandspelare. Stölden skedde med hjälp av en stege eftersom projektorerna satt i taket, de var dessutom fastlåsta med vajer och hade stöldmärkning.
2002-11-22

Nya regler för grundutbildningen

Nyheter » 2002-11-22
Vad är det som gäller i grundutbildningen? Vilka krav kan du som student ställa? Och vilka skyldigheter har du? Lär dig mer om reglerna genom att läsa dokumentet. Här hittar du hela dokumentet » Översynen av våra lokala föreskrifter för grundutbildningen är nu färdig. En arbetsgrupp, ledd av Björn Jennbacken har gjort en uppföljning av institutionernas och studenternas erfarenheter av de föreskrifter som antogs inför förra året.
2002-11-21

Super studenter för mycket?

Nyheter » 2002-11-21
En färsk studie från Karlstads universitetet visar att det i Värmland idag är färre niondeklassare som regelbundet dricker alkohol än för fyra år sedan. Samtidigt får vi regelbundna rapporter om att svenskar super mer än någonsin i modern tid. Detta gäller inte minst studenter. Att det förekommer mycket alkohol i studentlivet är ingen hemlighet. Det har snarare blivit ett sätt att umgås. Är det okej, eller sups det helt enkelt för mycket?
2002-11-20
Andelen niondeklassare som regelbundet dricker alkohol har minskat sedan slutet av 1990-talet. Men alkoholvanorna skiljer sig stort mellan elever som sökt teoretiska gymnasieprogram och de som sökt icke-teoretiska program.
2002-11-18

Klart med snabbare datorer

Nyheter » 2002-11-18
Förstärkningen av datorsystemet i biblioteket är nu klar. Dataenheten har installerat två nya servrar. Tillskottet innebär att den tidigare ”segheten” som drabbat de studenter som har använt datorerna nu är borta. Långsamma datorer ska inte längre vara något problem. På sikt kan ytterligare förstärkning av systemet bli aktuell; de två nya servrarna är inte någon garanti för att systemet för alltid går snabbt.
2002-11-13
Två dagar i veckan under tio veckors tid, med början nästa termin kommer C-studenterna i rättsvetenskap att ha praktik på schemat. Ansvarig för projektet är Börje Leidhammar, professor i rättsvetenskap. Han kontaktade i sin tur Vägvalet, som har sökt upp företagen. Enligt Carina Bäccman, projektsekreterare på Vägvalet, har intresset varit stort från företagens sida och många vill ta chansen att stärka samarbetet med Karlstads universitet.
2002-11-13

”Du är rik, snygg och känd”

Nyheter » 2002-11-13
Är ett av de budskap som lyser mot oss från stora affischtavlor runt om i Karlstad vecka 46 och 47. Tisdagen den 19 november kl 10, 12 och 14 kommer aktiviteter att äga rum på universitetet utanför Aula Magna. Budskapet riktar sig till studenter vid Karlstads universitet och syftet är att skapa en positiv attityd till Värmland hos studenterna.
2002-11-12
Christina Ullenius, rektor för Karlstads universitet, har ett förordnande som går ut den 31 december 2003. Nu startar processen att tillsätta rektor för perioden efter det.
2002-11-08
Öppna föreläsningar om design drar fulla hus på Karlstads universitet. Igen. José Diaz de la Vega, designer på Volvo, är näste talare i serien. Han är en av personerna bakom prisbelönta S80-modellen. "En resa i design" har blivit en succé med 400-500 åhörare varje gång. Föreläsningsserien ingår i Core Curriculum och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Designstudio Värmland. Intresset för design håller i sig.
2002-11-08
Utbildningens innehåll och kvalitet engagerar både lärare och studenter. Nu finns chansen att lära sig mer och själv tycka till. Alla studenter och lärare inom naturvetenskap och teknik är välkomna till ett seminarium tisdagen den 12 november klockan 10-12 i Geijersalen 12 A 138. Humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktingar har sitt seminarium torsdagen den 14 november, klockan 13-15 i Ericssonsalen, 9 C 204. Det blir mycket tid för diskussion.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"