Nyhetsarkiv för "Student"

2002-11-13

”Du är rik, snygg och känd”

Nyheter » 2002-11-13
Är ett av de budskap som lyser mot oss från stora affischtavlor runt om i Karlstad vecka 46 och 47. Tisdagen den 19 november kl 10, 12 och 14 kommer aktiviteter att äga rum på universitetet utanför Aula Magna. Budskapet riktar sig till studenter vid Karlstads universitet och syftet är att skapa en positiv attityd till Värmland hos studenterna.
2002-11-12
Christina Ullenius, rektor för Karlstads universitet, har ett förordnande som går ut den 31 december 2003. Nu startar processen att tillsätta rektor för perioden efter det.
2002-11-08
Öppna föreläsningar om design drar fulla hus på Karlstads universitet. Igen. José Diaz de la Vega, designer på Volvo, är näste talare i serien. Han är en av personerna bakom prisbelönta S80-modellen. "En resa i design" har blivit en succé med 400-500 åhörare varje gång. Föreläsningsserien ingår i Core Curriculum och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Designstudio Värmland. Intresset för design håller i sig.
2002-11-08
Utbildningens innehåll och kvalitet engagerar både lärare och studenter. Nu finns chansen att lära sig mer och själv tycka till. Alla studenter och lärare inom naturvetenskap och teknik är välkomna till ett seminarium tisdagen den 12 november klockan 10-12 i Geijersalen 12 A 138. Humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktingar har sitt seminarium torsdagen den 14 november, klockan 13-15 i Ericssonsalen, 9 C 204. Det blir mycket tid för diskussion.
2002-11-05

Studenternas hus

Nyheter » 2002-11-05
Kanske har du undrat vad det är som byggs på andra sidan busshållplatsen? Kanske har du också hört rykten om Studenternas hus? Studenternas hus är nämligen vad som håller på att ta form. Byggnaden kommer att ha samma moderna formspråk som bibliotekshuset och rymma bland annat Studentkåren, frisör och Pressbyrån.
2002-11-05
Hur ofta besöker Karlstads studenter sitt kårhus och vad tycker de om det? Studentnätet gav sig ut på åsiktsjakt! Fredrik Fagerlund, multimediaprogrammet: – Jag har varit där två gånger under två års tid. Det är väl inget fel på stället, men jag tycker inte att Karlstad har bra uteställen överhuvudtaget. Frida Gustafsson och Anja Andresén, lärarprogrammet: – Ja, vi går dit ungefär en gång i veckan. Det är mycket folk och billig sprit!
2002-11-04

Två dagar om språk och lärande

Nyheter » 2002-11-04
Hur går det till när vi ska försöka lära oss ett främmande språk? Hur klarar hjärnan av den extra belastning som ett andra språk innebär? Det är två av många frågor som diskuteras vid en språkkonferens på Karlstads universitet den 7 och 8 november. Under två dagar talar experter om språk på Karlstads universitet. Det handlar om allt från hur man bäst lär sig ett språk, både sitt modersmål och andra språk, till hur man kan använda språk i den allmänna inlärningen.
2002-11-04
Datasäkerhet och användarens personliga integritet står i fokus när det är dags för den sjunde Nordsec-konferensen den 7-8 november. Forskare och representanter för databranschen möts på Karlstads universitet för att utbyta erfarenheter. Till Nordsec-konferensen kommer ett 90-tal deltagare från de nordiska länderna, Europa, USA, Korea och Japan.
2002-10-30

Telefonerna stängs av

Nyheter » 2002-10-30
Under Allhelgonahelgen kommer telefonväxeln vid Karlstads universitet att byggas ut och moderniseras. Det påverkar all telefontrafik till, från och inom universitetet. Växeln är stängd under denna tid och det går inte att nå några telefonanknytningar på universitetet. Störningar i telefontrafiken kan inträffa redan under onsdagen och torsdagen. Därför hänvisas till följande akutnummer: Under fredag den 1/11 kl.
2002-10-28

Stipendier för utlandsstudier

Nyheter » 2002-10-28
Svenska institutet utlyser en rad stipendier för svenska högskole- och universitetsstuderande som vill läsa utomlands. Sista ansökningsdag för bland annat Frankrike, Italien och Tyskland är den 1 november. Svenska institutet, SI, är en statlig myndighet med uppgift att främja och ge stöd till samarbete och utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och andra länder.
2002-10-24

Är du orolig för framtiden?

Nyheter » 2002-10-24
Rapporter visar på en rekordhög arbetslöshet bland akademiker. Trots en mångårig utbildning är det svårt att få jobb och många tvingas söka arbete som de egentligen är överkvalificerade för. Studentnätet frågade några av Karlstads universitets studenter hur de ser på sin framtid. Christian Gundersson, fristående kurser till systemvetare: – Vi är den akademikergrupp som har den sämsta arbetssituationen i hela Sverige, så jag är inte så j-la glad.
2002-10-24
Utländska studenter, lärare och gästföreläsare vid Karlstads universitet som tidigare inte omfattats av någon sjukvårdsförsäkring har nu fått ett försäkringskydd. Försäkringen ska fånga upp de studenter och anställda från utlandet som inte har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader på annat sätt. Försäkringen är tecknad av universitetet hos Kammarkollegiet. Information till berörda studenter och anställda ska lämnas av dem som svarar för introduktionen.
2002-10-24
Vill du delta i en spännande konferens om informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och dess användbarhet i Genève den 12-18 oktober 2003? I så fall, skriv en uppsats så kanske du blir en av två studenter från svenska universitet och högskolor som får delta i konferensen. World Youth Forum anordnas varje år av FN-organet ITU. Syftet med konferensen är att unga människor ska få tillfälle att träffas och diskutera IKT och dess användbarhet.
2002-10-22

Snabbare datorer i november

Nyheter » 2002-10-22
Under hösten har många studenter reagerat på att datorerna i biblioteket har fungerat dåligt. Dataenhetens chef Rolf Johansson meddelar nu att två nya servrar är beställda och en förbättring kommer att märkas när de har installerats. - Jag vågar inte säga något bestämt datum i november. Först har vi en leveranstid på flera veckor och sedan kvarstår montering, installation av programvaror, konfiguration och testkörning, säger Rolf Johansson.
2002-10-22
Sedan vi på Karlstads universitet började källsortera har antalet avfallstransporter härifrån minskat kraftigt, från 350 lastbilar om året till drygt 100. Papper för sig, brännbara sopor för sig, glas på ett ställe och metall på ett annat. I november 2001 infördes källsorteringen i liten skala. Successivt har den utökats för att i höst omfatta hela universitetet.
2002-10-18
Idag fredag har du chansen att lyssna till en diskussion om språkundervisningens villkor med professor Inger Enkvist. Språkutbildningen står i fokus under två dagar vid Karlstads universitet. Hur vill studenter lära sig språk?
2002-10-17
Hur olika är egentligen uppsatskraven vid institutionerna? Trots gemensamma krav på uppsatsernas struktur och innehåll, är språkkraven långt ifrån lika, visar den rapport som gjorts av Jeanette Palm för kursen praktisk svenska b.
2002-10-17

Använd rätt namn

Nyheter » 2002-10-17
Det heter Karlstads universitet. Med s på Karlstad. Och med litet u. Håll tungan rätt i mun när du skriver universitetets namn. Ju tydligare vi som arbetar och studerar vid Karlstads universitet är, desto lättare är det för omgivningen att skriva rätt. Men det slarvas tyvärr i våra egna dokument, ibland. Varför är det viktigt? Känn efter själva. Namnet innehåller en del av ens identitet.
2002-10-16
Visste du att kvinnliga studenter är den grupp i samhället som är mest utsatt för sexuella trakasserier? Den 1 mars i år trädde en lag i kraft gällande likabehandling av studenter i högskolan. Här på Karlstads universitet finns en jämställdhetskommitté som under en längre tid har jobbat för jämställdhet.
2002-10-16

Aktiv kund är bästa utvecklaren

Nyheter » 2002-10-16
Kunder kan vara bättre på att utveckla tjänster inom till exempel telekom än företagens egna produktutvecklare. Forskning vid Karlstads universitet visar att kundernas idéer är både mer innovativa och mer användbara. Bakom de nya rönen finns tre doktorander, två i företagsekonomi och en i psykologi. Forskningen, som bedrivs inom Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet, är ett exempel på det mångvetenskapliga arbetssätt som utmärker universitetet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"