Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2001-01-08
De flesta av universitetsbibliotekets besökare är mycket nöjda med både service och utbudet av litteratur och databaser. Det framkom i en enkätundersökning som biblioteket genomförde i våras. Viktigast för studenterna är god studiemiljö och tillgång till kurslitteratur. – Resultaten från undersökningen stämmer väl överens med resultaten från Studentbarometern, säger Inga-Lill Nilsson på biblioteket. I slutet på vårterminen delades en enkät ut till bibliotekets besökare.
2000-12-21
Som ett av fem lärosäten har Karlstads universitet av regeringen fått 1 950 000 kr till rekryteringsinsatser inför den nya lärarutbildningen. Medlen är speciellt inriktade mot områdena matematik, naturvetenskap och teknik. Sammanlagt satsar regeringen 9,9 miljoner kronor. Fem universitet och högskolor får del av satsningen: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.
2000-12-20
De 30 studenterna på innovations- och designingenjörsprogrammets andra år vid Karlstads universitet avslutar 2000 med ett eldfängt projekt. På kursen designteori har de fått i uppgift att tillverka eldskulpturer – konstruktioner med en stomme av trä som kläs med halm. Temat är ”Julen snurrar allt fortare”.
2000-12-20
Nu tar Centrum för tjänsteforskning till frågeställningar kring redovisning och pedagogik i ett nytt forskningsprojekt om skolan. Det är Lars Haglund, bitr prof i företagsekonomi, Lennart Holm, adjunkt i företagsekonomi samt Harry Cruse, PhD och lärare på Vålbergsskolan som ska ta reda på hur skolor jobbar med delaktighet och inflytande.
2000-12-19

Platserna fylls inför våren

Nyheter » 2000-12-19
Antagningarna till kurser och program vid universitetet är klara inför vårterminen 2001. Antalet ansökningar till högskoleutbildningar i Sverige visar sig ha minskat med 15-20% jämfört med motsvarande siffror för vårterminen 2000. Detta gäller även utbildningar här. – Minskningen slår mycket olika mellan våra utbildningar, kommenterar studentservice chef Lena Fries.
2000-12-18
Tummen upp för kommunens planprogram för universitetstorget. Det ger universitetet och driftschef Birgitta Hohlfält i det yttrande över förslaget som lämnades in i veckan som gick. – Det stämmer helt överens med universitetets Vision 2010,säger Birgitta Hohlfält. Enligt planen skapas ett nytt torg framför det nya bibliotekshuset. Runt torget planeras studentbostäder, kontor, lokaler för handelsetablering samt Studenternas hus.
2000-12-15
Förstaårsstudenterna på Maskin- respektive Innovations- och designingenjörsprogrammet avslutar idag fredag 15 december kursen Ingenjörens verktyg med en biltävling. Intresserade åskådare är välkomna till Lagerlöfsalen mellan kl 8:15 och ca 15. Läraren Jonas Haglund berättar att studenterna i projektgrupper konstruerat och byggt bilar som ska köra en kuperad bana och stanna så nära målinjen som möjligt.
2000-12-14
Två nya ledamöter i Karlstads universitets styrelse. Det blev ett av resultaten av senaste regeringssammanträdet. Lena Larsson, vd på Ericsson Infotech, och Per Eiritz, vd på Valmet, inleder sin treårsperiod som ledamöter i universitetets styrelse den 1 januari 2001. Bland interna ledamöter blir det ett nytt namn. Rektor Christina Ullenius är nöjd. – Det ser ut som om vi får en väldigt bra styrelse, säger hon.
2000-12-14

Högskoleverket utvärderar MKV

Nyheter » 2000-12-14
Idag ska ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap utvärderas. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera alla högskoleutbildningar på minst 60 p och nu har turen kommit till MKV vid Karlstads universitet. Sex år har Högskoleverket på sig att besöka 16 lärosäten och se på utbildningarnas förutsättningar, processer och resultat. Bedömargrupperna består av externa experter, två personer från verket, studeranderepresentanter och doktorander.
2000-12-13
Redan kvällen den 12 december drog universitetskörerna Söt likör och Sällskapet CMB igång årets luciafirande. Bland annat bjöd de på luciatåg i Universitetsforum kl 22.00. Omkring 100 personer hade slutit upp. Men den största skaran kom till hus 12 onsdag morgon. Det var välfyllt i Minerva redan kl 7.30 på luciamorgonen när Söt Likör och Sällskapet CMB tågade in till tonerna av Sanka Lucia.
2000-12-13
Regeringen utsåg den 7 december ordförande till de nya myndigheterna för forskningsfinansiering. Bengt Westerberg, utvecklingsledare inom genusvetenskap på universitetet och f d statsråd och partiledare (fp), blev ordförande för Vetenskapsrådet. Fyra nya myndigheter bildas den 1 januari 2001: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem.
2000-12-12
Skolan lyckas inte fullt ut med att utveckla sitt pedagogiska arbete. Det har Ulf Blossing, forskarstuderande i pedagogik, kommit fram till i sin avhandling. Han har studerat hur fem skolor jobbar med att vidareutveckla arbetssätt och sätta elevens behov i centrum. Skolorna lyckas med det visionära arbetet medan det konkreta verkar vara svårare.
2000-12-11

Bostadsgarantin fortsätter

Nyheter » 2000-12-11
Ett av många goda argument för att studera i Karlstad lever vidare. Kommunägda Karlstads studentbostäder beslutade i torsdags att för tredje året i rad garantera Karlstads studenter bostad. Garantin riktar sig till studenter som flyttar till Karlstad och kan även gälla del i lägenhet. Den påverkas förstås av vilka lägenheter som finns tillgängliga när studenten söker bostad. Läs pressmeddelandet från när det första beslutet fattades i februari 1999.
2000-12-11
Gammal teknik på nytt sätt bjuder denna vecka lärarstudenter på i huvudentrén. De har gjort fem modeller utifrån de s k vokalerna i Christopher Polhems mekaniska alfabet. Projektet är ett samarbete mellan teknik och bild i lärarutbildningen. Redan Archimedes beskrev de enkla maskinerna som Christopher Polhem använde i sitt mekaniska alfabet. Han kallade dem vokaler.
2000-12-11

Stipendium till religionsvetare

Nyheter » 2000-12-11
Föreningen för Värmlandslitteratur har tilldelat Margareta Brandby-Cöster, domkyrkokaplan och forskarstuderande vid Karlstads universitet, ett av tre stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond.
2000-12-08
Sofia Olsson på Innovatörsutbildningen blev en av 16 pristagare när Venture Cups första etapp avslutades med prisutdelning i Göteborg i tisdags. Den prisbelönta affärsplanen handlar om underkläder som löser transpirationsproblem och har bättre komfort. 342 bidrag hade kommit in till tävlingen vara 18 från Karlstads universitet.
2000-12-08
Under några dagar denna vecka har universitetet haft besök av Sue Headlee, akademiker och författare från Washington. Hon har föreläst på KEY-dagarna, för statsvetenskapsstudenter samt för anställda. Sue Headlee är ”assistant professor” vid American University i Washington och ansvarig för en enterminskurs i Economic Policy. Thomas Wennstam på statsvetenskap träffade henne vid en resa till Washington och har nu bjudit hit henne.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"