Nyhetsarkiv för "Cfbuph"

2019-03-25
- Den psykiska ohälsan hos unga har fortsatt att öka. Globalt sett är det en av vår tids största utmaningar, säger Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, en av föreläsarna vid Forum Värmland 2019. Föreläsningarna vid konferensen spelades in och går att se i Kunskapskanalen. Vid konferensen som anordnades den 14 februari i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet presenterades ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
2019-03-15

Ny tidskrift om Sömn och Hälsa

Nyheter » 2019-03-15
Den 15 mars är det internationella sömndagen och lagom till den kommer den nystartade tidskriften Sömn och Hälsa ut med sitt premiärnummer. Annika Norell Clarke skriver där om svenska tonåringars sömn: (o)vanor, ohälsa och oro. Mellan 2015-2017 arbetade Annika Norell Clarke som postdoktor vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid Karlstads universitet.
2019-03-07
Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola. Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst.
2018-11-26
Ungdomar som är fysiskt aktiva i idrottsföreningar mår bättre än de som inte tränar regelbundet och även de som idrottar mer individuellt. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet av Annette Løvheim Kleppang med undersökningar gjorda bland 15-16-åringar i Norge. Psykiska hälsoproblem har på senare tid ökat hos ungdomar i Norge samtidigt som det finns en oro för mer stillasittande och fysisk inaktivitet.
2018-09-18
Annette Løvheim Kleppang försvarade fredagen den 14 september sin doktorsavhandling ”Psykisk hälsa och fysisk aktivitet under ungdomsåren”. Avhandlingen studerar sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland norska ungdomar i åldrarna 15–16 år. Annette Løvheim Kleppang har varit doktorand i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och är anställd vid Högskolan i Innlandet, Norge.
2018-06-21
Forskning visar att barn och ungdomars mediavanor och livsstil leder till ökad ohälsa. Torsdagen den 5 juli arrangeras seminariet ”Dags att låta skärmarna sova – Om sömnproblem, näthat och övervikt”, där Annika Norell Clarke vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, medverkar i en diskussionspanel. Ständig uppkoppling och kort sömnlängd leder till ökad trötthet, sämre trivsel i skolan och övervikt.
2018-04-25
Programmet Vetenskapens värld på SVT handlade 23 april om Ungas psykiska ohälsa. Det tog upp frågan om användningen av smartphones och sociala medier ligger bakom att allt fler unga mår dåligt. Curt Hagquist, professor och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, var en av de som intervjuades. Fler och fler unga känner oro och ångest samtidigt som smartphones och sociala medier används mer och mer.
2018-03-15
Idag, den 16 mars, är det den internationella sömndagen. Sömn är som bekant ett grundläggande behov för oss människor för att fungera i tillvaron. Men vad händer när det inte går att sova och vilken hjälp går att få?
2018-02-06
... i går satt du i SVT:s morgonstudio och imorgon är du inbjuden att delta i ett panelsamtal på konferensen Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga i Stockholm. Det gemensamma temat är den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. SVT rapporterade om siffror från Socialstyrelsen som visar att den psykiska ohälsan bland unga har ökat, och den ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Speciellt unga kvinnor drabbas.
2017-10-02
Annika Norell-Clarke har återigen hörts i radio, den här gången om sömncoacher för bebisar. Här nedan kan du lyssna på intervjun. Annika är anställd som postdoktor vid CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, där hon forskar om ungdomars psykiska hälsa och hälsobeteenden, främst i relation till sömn. Annika är leg psykolog och har arbetat kliniskt med insomni, depression, bipolär sjukdom, ångest och relaterade problem.
2017-08-31
Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.
2017-06-21
Påverkar ljuset vår sömn? Annika Norell-Clarke, doktor i psykologi vid CFBUPH, medverkade i Förmiddag i P4 Värmland och pratade om sömn nu när dagarna är som längst och nätterna är som kortast. Idag, den 21 juni, är det sommarsolståndet som är årets längsta dag. Enligt forskning sover vi mindre när det är fler ljusa timmar på dygnet och vi sover mer när det är fler mörka timmar. Skillnaderna är inte så stora och hur vi hanterar det beror på hur känsliga vi är.
2017-06-19
Vikande svarsfrekvens är en av anledningarna till att Nationell Patientenkät överväger att använda väntrumsenkät inom psykiatrin. Stefan Persson, forskare vid CFBUPH, har under våren gett metodstöd åt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Nu pågår en pilotstudie inför en större undersökning i alla regioner och landsting. Nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården har gjorts med jämna mellanrum.
2017-06-19
Forskare från Österrike, Danmark, England, Tyskland, Sverige och Schweiz besökte Karlstad 22-26 maj för att delta vid det sjätte årliga mötet med European Rasch Training Group (ERTG). CFBUPH vid Karlstads universitet var värd för mötet. Rasch psykometriska analyser har fått sitt namn efter den danske matematikern Georg Rasch och används i växande omfattning för konstruktion och utvärdering av mätskalor inom områdena hälsa och samhällsvetenskap.
2017-04-10
En ny landsomfattande studie visar att antalet ungdomar som slåss blir allt färre. Professor Curt Hagqvist medverkade nyligen i P4 Värmland och berättade om studiens resultat. Här kan du höra inslaget i Sveriges Radio P4 Värmland.
2017-03-06
Karlstads universitet rekryterar studenter med hjälp av sömnforskaren Annika Norell-Clarke. I kampanjen Drömlåten.se, som tar avstamp i studenters sömnsvårigheter, berättar hon om vad sömnproblem kan bero på och ger tips för bättre nattsömn. Drömlåten är ett samarbete mellan Karlstads universitet och artisten Timo Räisänen.
2017-02-15

CFBUPH-forskare i SVT Aktuellt

Nyheter » 2017-02-15
Annika Norell Clarke, doktor i psykologi vid Karlstads universitet, medverkade nyligen i SVT Aktuellt för att prata om ungdomars förändrade sovvanor. Forskning från Karlstads universitet visar att barn och tonåringars sömnvanor har förändrats drastiskt i Sverige sen 80-talet. Psykologen och sömnforskaren Annika Norell Clarke har studerat sovvanorna i tre åldersgrupper: 11, 13 och 15-åringar.
2017-01-17
Annika Norell-Clarke, doktor i psykologi vid CFBUPH, medverkade i P4 Värmland om ungdomars sömnvanor. Sömnvanorna bland barn och ungdomar har förändrats markant sedan 1980-talet. Barn och ungdomar sover mindre och lägger sig senare idag. Annika Norell-Clarke, psykolog och postdoktor vid CFBUPH, kommenterar forskningsresultaten i en intervju med P4 Värmland den 13 januari 2017. Hör intervjun med Annika Norell-Clarke här.
2016-06-10

Louise Persson nybliven doktor

Nyheter » 2016-06-10
Fredagen den 13 maj försvarade Louise Persson framgångsrikt sin avhandling i folkhälsovetenskap "Hälsofrämjande arbete i skolan: Resultat från ett folkhälsoprojekt". Professor Viveca Östberg vid Stockholms universitet/Karolinska institutet var opponent.
2016-06-09

Professor Curt Hagquist på BBC

Nyheter » 2016-06-09
Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, deltog nyligen i ett BBC-radioprogram. Programmet, som heter "The Borders of Sanity", gör nedslag runtom i världen och undersöker hur människors psykiska hälsa påverkas av kultur och den moderna världen.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Cfbuph"