Nyhetsarkiv för "VIPP"

2016-01-20
KK-stiftelsen har beviljat att Vipp (värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter) får utökas med två licentiander. Nu pågår antagningsprocessen och senast den 1 april i år ska de nya forskarstuderande med projekt presenteras för stiftelsen. - Vi är mycket glada för att ytterligare två studenter får ta del av Vipp, säger Lars Järnström programdirektör för företagsskolan.
2015-01-26
... du är inbjuden som talare på papper- och massabranschens Ekmandagarna i Stockholm den 27 - 28 januari. Vad ska du prata om? - Rubriken för sessionen är Insikt - idé - investering och jag ska berätta om företagsforskarskolan Vipp, som ett exempel på fördjupad samverkan där forskningen sker som samproduktion mellan företag och akademi. Vad står förkortningen Vipp för? - Det står för Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter.
2014-10-28
.. Du är i Grenoble, Frankrike, just nu och presenterar ditt projekt. Vad handlar det om? - Jag är med på International Pulp Bleaching Conference, som är en konferens som handlar om kemiska och processrelaterade aspekter inom massablekning. Jag är deltar med en poster om mitt projekt.
2014-10-06
Nu börjar de första licentiatavhandlingarna komma från doktoranderna i industriforskarskolan Vipp. Aron Tysén, Innventia AB, var först ut med "Through air drying. The influence of formation and pulp type on non-uniform drying and air flow". Torkning är en av de mest energikrävande processerna inom pappersindustrin. Och fort går det när den våta pappersbanan torkas mot den roterande metallcylindern.
2014-06-23
Åsa Nyflött är industridoktorand inom Vipp forskarskola och jobbar på Stora Enso Research i Karlstad. Hennes forskningsprojekt handlar om förnyelsebara barriärmaterial för livsmedelsförpackningar. Förnyelsebara barriärer till livsmedelsförpackningar är något som i mindre skala har börjat komma ut på marknaden. Men det behövs mer forskning på området för att få en fullständig förståelse vilka ämnen som egentligen är nödvändiga i en barriär till en livsmedelsförpackning.
2014-04-16
Bioekonomi och dess betydelse för pappers- och massaindustrin, stod i fokus på Vipp forskarskolas vårmöte i Bohus. Värdar denna gång var Akzo Nobel och en rundtur i kemijättens labb stod på programmet. Vipp forskarskola har varit verksam i tre år och har nyligen förlängts och expanderat, tack vare en utökad satsning från KK-stiftelsen och näringslivet. Doktoranderna, nu 18 till antalet, är utspridda över hela landet liksom deras mentorer på företagen.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "VIPP"