September 24-25, 2018, Computer Sceince at Karlstad University co-organize the 5th Workshop on Software Architecture Erosion and Architectural Consistency (SAEroCon 2018), together with Lero - The Irish Software Research Centre and Utrecht University. Together with Lero - The Irish Software Research Centre and Utrecht University, the computer science department organizes the fifth edition of the "Workshop on Software Architecture Erosion and Architectural Consistency (SAEroCon 2018)".
Välkommen till en eftermiddag där licentianderna i FUNDIG - forskarskolan för undervisningens digitalisering - presenterar sina forskningsplaner. Karin Arvelius: Hur variation och anpassning kommer till uttryck när lärare för in digitala (lär)resurser i engelskundervisningen Andreas Borg: Programmeringen som ett verktyg i matematiken Helen Brink: Digitala verktyg som stöd i teknikutvecklingsarbete Ann Kristin Hamberg: Källkritik i gymnasieelevers digitala textvärldar Sofie Nilsson: Digitala
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik bjuder in till ett öppet seminarium: Renewable Power Generation Control and Stability Presented By Guest Speaker: Prof. Antonios Alexandridis University of Patras, Greece Electrical Power Systems Division Laboratory of Power Systems, Renewable and Distributed Generation Antonios T. Alexandridis was born in Athens, Greece.
Välkommen till Caroline Jennings Sauls slutseminarium Titel: "Extending Access: Perspectives on Business Model Innovation in Water and Sanitation Service Provision” Tid: 29 maj, kl.
”Vem äger min kropp?” är en frågeställning som behandlas i pjäsen som är ca 1 h 30 min lång.  I #MeToo-rörelsens spår är det viktigare än någonsin att stå upp för den personliga integriteten hos varje individ.
SEMINAR SERIES ORGANIZED BY THE DEPARTMENT OF ENGINEERING AND CHEMICAL SCIENCES Pelletizing of Biomass: From Sweden to Zambia. Increasing Waste and By-Products in the Pellet Production Meet Jonas Beghel, professor at Pro2BE The research team wants to achieve new ways of thinking on process design and process control, and to develop new innovative pellet additives.
SEMINAR SERIES ORGANIZED BY THE DEPARTMENT OF ENGINEERING AND CHEMICAL SCIENCES Gasification Performances of Torrefied and Raw Bagasse - A Comparative Analysis Meet Anthony Anukam, Postdoc at Pro2BE.  Sugarcane bagasse, a biomass material, is receiving much attention as feedstock for energy production through gasification. The challenges of using sugarcane bagasse include its low heating value, high content of inorganic elements, and irregular size and shape. These challenges have negativel
Tid: 29 maj 10:15-12:00 Plats: Frödingsalen, 1B 306 Program: Svensk krisberedskap och totalförsvar- Om krisen eller kriget kommer, Emmelie Andersson, analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan Presentation av en ”Prepper”- en person som aktivt förbereder sig för möjliga framtida kriser Så arbetar Karlstads universitet med säkerhetsfrågor, Jan Gambring, Karlstads universitets säkerhetschef Utställning - information om hur du själv förbereder dig på bäs
På torsdag den 3 maj kommer ca 100 femteklasselever till Karlstads universitet. De kommer till största del befinna sig mellan hus 9 och hus 5, ner mot hus 21. De deltar under en tävlingsdag med de lådbilar de byggt enligt speciella regler och mått. I tävlingen ingår flera delmoment som bromsprov, undanmanöver, konstruktionsfrågor, design och en avslutande bana som skall klaras av.
Prenumerera på