Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, 7.5 hp