Introduktion: Programmering i textbaserad miljö, 5 hp