Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp