Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7.5 hp