Fortsättningskurs i programmering för matematiklärare, 5 hp