Framtidens värdefulla ledare - ett otraditionellt mentalt centrifugeringsprogram för erfarna ledare