Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7.5 hp