Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7.5 hp