Döva barn och barn med hörselnedsättning - lära att läsa och skriva under de tidiga åren, 5 hp