Camilla Johannesson, Näringsliv och organisationer