Workshop: Det digitala Värmland – hur kan det se ut?