Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap på besök.