Vad gör fake facts och fake news med akademin och journalistiken?