UPE workshop: ChatGPT - vad är det och hur fungerar det?