SO för lärare åk 4-6, 30 hp - sista anmälan 16 oktober