Seminariedag med professor Gunnar Eriksson på Ingesund!