Religionsvetenskapens dag: Religioners roll i kris – pandemin och kriget i Ukraina