Rektorsprogrammet, 30 hp - sista anmälan 16 oktober