Öppen föreläsning: "“Hur ser den samlade globala kunskapen ut när det gäller hälsorisker kopplade till hormonstörande kemikalier?”