Öppen föreläsning: "“Hur ser den samlade globala kunskapen ut när det gäller hälsorisker kopplade till hormonstörande kemikalier?”

Prof Åke Bergman, chef Swetox, samt forskare vid Inst för material- och miljökemi vid Stockholms universitet

Åke Bergman är professor i miljökemi vid Stockholms universitet och chef för Swetox som är ett nationellt akademiskt forskningscentrum i Södertälje, skapat för att ännu bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Åke Bergman kommer att berätta om sina uppdrag för FN och WHO vad gäller kemikaliefrågor samt hur industrin har bemött framtagna kunskapssammanställningar.

Händelsen är öppen för allmänheten.

Medverkande

  • 16:00-18.00, Värmlands museum