Möt en forskare: Behövs personliga råd i energi- och andra ombyggnadsfrågor?