Mindfulness - en väg till ökad koncentration, närvaro och inre lugn