Kvalificerad olycksutredningsmetodik - sista anmälningsdag 1 juni