Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp - sista anmälningsdag 12 september