Invigning Akademisk FolktandvårdsKlinik, AFK och tandhygienistprogrammet